bindu header image

Društvo za osebnostni razvoj in proučevanje starih tradicij, kultur in znanj

slika

INFO

Marko 041 662 484
(ob delavnikih od 10 - 16h)

info@drustvo-bindu.si

Galerija
facebook stran

Copyright Bindu

Bindu ples po ognju

INTERVJU Z VODJO PLESA PO OGNJU BODINOM

Kaj je bistvo Bindu plesa po ognju?
V verigi tradicije odkrivanja starodavne skrivnosti sem eden tistih, ki lahko to linijo znanja prenesejo ljudem z ognjem. Ljudje lahko to dobijo tudi drugje z drugačnimi metodami, lahko pa se neposredno srečajo z energijo ognja. Vprašanje pa je, kako stopiti v odnos, v globok stik z ognjem - to je pomembno!
Najmanj pomembno je iti čez žerjavico, kajti vsakdo lahko naredi nekaj korakov po njej, to sploh ni problem. Toda biti v ognju 5, 10, 15 in več minut, tega pa ne more vsakdo. Kajti bistvo ognja je prav to, da človek izpostavi svoje telo časovnemu trajanju prejemanja energije ognja in njenega vpliva nase. V tem je bistvo.

Torej je treba biti na žerjavici čim dlje?
Že če si poleg velikega ognja, občutiš njegov blagodejni učinek. Stari jogiji, ki so se ukvarjali z nesmrtnostjo, so vsak dan sedeli po 10 do 12 ur poleg ognja, saj je znano tudi, da sama energija okoli ognja podaljšuje življenje in očisti mnoge blokade. Kaj šele, če si na žerjavici minute in minute. Ogenj je čudo, ogenj je velika skrivnost. In takšne skrivnosti človek ne more dobiti skozi priučeno znanje, temveč skozi direktno spoznanje oziroma izkušanje v svoji biti, esenci ognja in sebe; šele takrat lahko razume in prejme, kaj je to ogenj.
Sicer vsi vemo, da kadar damo v ogenj karkoli nečistega, to postane čisto. Kadar damo rudo zlata v ogenj, pride ven čisto zlato. Kar pomeni, da lahko človek v srečanju z ognjem postane tako čist, da njegova energija in njegova lepota in bit sijeta kot zlato - da to drugi opazijo, vidijo, začutijo. Na višjih nivojih človek lahko postane tudi diamant. To dosežemo s posebnimi, unikatnimi pripravami, s katerimi pride človek pod velik pritisk. Njegova bit se zoži v točkoin postane diamant, nekaj sijočega v svojem življenju, kar ga vodi v razumevanje in neskončnost univerzuma.

Spoznanje skrivnosti je torej možno samo z osebno izkušnjo?
Vsa teorija glede ognja brez izkušanja, se pravi večminutnega bivanja v ognju, ti nič ne pomaga. Informacije, ki jih ima tvoj um, ti nič ne pomagajo. Moraš doživeti oziroma biti v odnosu. Ko človek spozna, kaj svobodna volja sploh je, kaj je to predaja, takrat lahko razume in postane eno z ognjem. Brez tega je to samo znanstveno raziskovanje: pazi, peče ali ne peče, poškoduje ali ne poškoduje. Odnos je tisti, ki je pomemben, tako kot v ljubezni med žensko in moškim. In potem se stvari dogajajo v spoju. Ogenj je partner, esenca. Energija ognja pa je povezava med bitjem in univerzumom.

Zakaj je lahko človek na Bindu plesu po ognju dolgo na žerjavici?
Človek je na Bindu plesu po ognju lahko dolgo na žerjavici zato, ker imam starodavno znanje o skrivnosti ognja, ki nas pripelje v esenco energije. Tako lahko razumemo, kaj je energija, in tudi, da je naš um sestavljen iz energije. Lahko spoznamo, da je kreacija popoln energetski proces, ki se zgodi takoj, če imaš zadosti energije in moči. To je možno na Bindu plesu po ognju. Dolga leta sem intenzivno preučeval stare tradicije in pri tem sem kot dar univerzuma prejel skrivno starodavno znanje, s katerim skozi določene postopke omogočam ljudem, da direktno izkušajo to, kar je moje znanje o skrivnosti. Prav zaradi tega so lahko ljudje na Bindu plesu po ognju dolgo na žerjavici in po njej tudi zaplešejo.

Rekel si, da gre za starodavno znanje. V čem?
Linija učenja, ki mi je bila predana, je bila zelo dolgo skrita. Prenaša se le osebno, in sicer izkustveno, česar se ne da opisati z besedami. Sam sem znanje prejel v spletu okoliščin svojega dolgoletnega izkustvenega raziskovanja starodavnih tradicij in znanj.
Bistvo ognja pa je v zavesti. Kakor ima zavest človek, tako jo ima tudi ogenj, a drugačno. Starodavno znanje, ki ga imam, omogoča, da se zavest človeka združi z energijo ognja, za katero je neka drugačna zavest, in v tem trenutku se obe zavesti združita - in v trenutku združitve se zgodijo čudeži. Takrat te ogenj ne poškoduje. V tistem trenutku te ljubi in ti kot vsak ljubimec daje neskončne darove. Njegovi darovi prihajajo iz univerzuma, ki je kreiral tako ogenj kot človeka.

Kaj dobi človek od tega, da je dolgo na žerjavici, in ne naredi samo nekaj korakov?
Z daljšim bivanjem v ognju človek dobi ogromno energije. Zaradi te energije se v telesu dogodi veliko čiščenje. Poleg tega človek dobi globoko spoštovanje do samega sebe in razume, da je pogum le odločitev, da se predaš nečemu, kar je nevarno. To ti spremeni življenje. Bogatejši si za izkušnjo, da lahko v življenju narediš karkoli, saj je to karkoli bistveno lažje kot biti v ognju.
Sam pripravim ogenj in udeležence obreda Bindu plesa po ognju tako, da gredo skozi ogenj popolnoma zavestno, gledajoč v ogenj, z možnostjo ostajanja v njem 5, 10, 15 minut in več. Tako dobi človek popolnoma drugačen občutek v telesu, ker se združijo on, ogenj in univerzum.

Torej ljudje na Bindu plesu po ognju za to, da so dolgo na žerjavici, ne potrebujejo pripomočkov?
Ne. Na Bindu plesu po ognju ne potrebujemo prav nobenih pripomočkov. Bindu ples po ognju je v nasprotju z drugimi pot srca oziroma ženski princip predaje. Povedano drugače, darove univerzuma je treba sprejeti. To pomeni, da se ti vse, kar si zamisliš, sočasno materializira. Seveda, to je treba razumeti in pravilno izvesti.
Poleg tega na prvih dveh stopnjah zaradi načina življenja zahodnega človeka uporabljam tudi pristop z možnostjo kreiranja. To pomeni, da lahko Bindu ples po ognju uporabite za spremembo oziroma kreiranje v življenju. Ogenj ima to moč, da neko obstoječo maso uniči ali skuri, tako da na mestu te mase ostane prazen prostor, prostor za novo kreacijo. In od odločitve naše svobodne volje je odvisno, ali bomo spoznali, kaj je to kreacija ali možnost za novo kreacijo. Seveda pa je tudi to treba razumeti in znati izvesti. Temu so namenjene unikatne priprave, sestavljene iz teorije in praktičnih primerov ter vaj. Seveda posameznik ne more vsega dojeti v enem dnevu (no, tudi to je pri izjemnih posameznikih mogoče), zato ljudje pridejo večkrat. Če pa ima človek kakršnekoli težave, se mora zavedati starodavne modrosti: Pot iz krize vodi samo skozi krizo!
Tretja in četrta stopnja Bindu plesa po ognju, ki sta posvečeni odkrivanju skrivnosti, pa potekata samo po poti srca oziroma po ženskem principu predaje.

Ali je Bindu ples po ognju za vse ljudi?
To je za vse ljudi, ki so na neki način povabljeni, recimo z notranjim zanimanjem ali čutenjem do ognja. To ni za vse ljudi.

Zakaj so pri Bindu plesu po ognju potrebni nivoji?
Preden se človek poda v izkustveno raziskovanje na višjih nivojih, se mora najprej očistiti, biti zdrav, njegovo telo mora biti pretočno za energijo. Temu sta namenjena prva dva nivoja. Na prvih dveh nivojih človek tudi spozna, da sam kreira svoje življenje in je tudi sam zanj odgovoren. To pa mora seveda znati tudi čedalje bolj zavestno udejanjati v svojem vsakdanu. Da bi bilo to mogoče, posameznik na prvih dveh stopnjah spoznava mehanizme delovanja svojega telesa, čustev in uma ter postaja vedno bolj zavesten svojih čustev, dejanj in misli. Tako teoretično kot praktično usvoji znanja in spozna pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se njegove lastne kreacije v življenju sploh lahko udejanjijo - od telesne, čustvene in umske ravni. S spoznavanjem tega, kaj to sploh je svobodna volja in kaj je pojem gospodarja nad svojim telesom, čustvi in umom ter kaj je zavest, pa že počasi prehaja na tretji nivo. Na tretjem in četrtem nivoju preide k odkrivanju skrivnosti.

Kolikokrat bi moral priti začetnik na 1. stopnjo, potem na 2. in tako dalje?
Na to vprašanje je nemogoče odgovoriti. Vsi smo namreč različni in vsak posameznik potrebuje individualen pristop, zlasti na višjih nivojih. Torej je to, kdaj kdo prestopi v višji nivo, odvisno od vsakega posameznika.

Kaj konkretnega dobi človek od Bindu plesa po ognju? V čem se to pozna v njegovem življenju?
Poleg zgoraj omenjene možnosti kreiranja človek dobi spremembo na vseh možnih nivojih, od fizičnega prek umskega do direktne zavesti ali zavesti jaz sem. Na višjih nivojih Bindu plesa po ognju prejme človek skrivnost ognja direktno od vodje. Človek spozna, kot je rekel Hermes Trismegist: " Kakor je zgoraj, tako je spodaj, kakor je spodaj, tako je zgoraj." Ogenj pa je pri tem samo posrednik.

Ogenj je posrednik česa?
Ogenj je energetski posrednik kreacije življenja, čistosti, saj je ogenj (v nasprotju z zemljo, vodo ali zrakom) edina energija, ki po tem, ko očisti na primer človeka, še vedno ostane čista. Poleg tega je ogenj energija, ki najhitreje spremeni vse, kar je nečisto v čisto.
To v praksi pomeni, da se človek na višjih nivojih lahko fizično pozdravi od neozdravljivih bolezni oziroma od bolezni, ki jih znanost trenutno ne zna pozdraviti, toda univerzum ve. Zavest ognja nam omogoča, da se očistimo. Bolezen namreč ni nič drugega kot smet, nečistoča, ki se širi v človeku. Telo je podobno košu za smeti. Ko je telo polno, lahko smeti vržemo proč. Torej telo damo na ogenj, da smeti pogorijo. Kaj se pri tem s telesom zgodi, je odvisno od njegove prevodnosti za ogenj.

Kako človek postane prevoden?
Tako, da se muprincip ali skrivnost razloži mentalno, fizično, čustveno . skratka, na vseh nivojih. Kot starodavna skrivnost se lahko odkrije, preda samo iskalcem oziroma ljudem, ki so se odločili postaviti svojo hrabrost na preizkušnjo. Osnovna stvar, ki jo ogenj očisti pri ljudeh na prvi stopnji Bindu plesa po ognju, je strah. Ljudje spoznajo, da je strah neizogiben, da se vsem dogaja in da vedno obstaja. Ogenj strah očisti, transformira ga v nekaj drugega. Kaj je to drugega, je skrivnost, ki jo mora vsakdo odkriti zase.

Je to dobro tudi za ljudi v vsakdanjem stresu?
Absolutno. Ogenj pomaga na vseh nivojih. Pomagajo tudi drugi elementi, kot so voda, zemlja, zrak, ampak ogenj je najmočnejši in najhitreje naredi spremembo.

Ali ima Bindu ples po ognju kakšno povezavo z drugimi šolami ali znanji?
Neposredne povezave z drugimi znanji nima, je pa povezan s starimi ezoteričnimi znanji. Tudi v simboliki. Na višjih stopnjah Bindu plesa po ognju spoznavamo ogenj zelo globoko, kar bi s prispodobo lahko opisali, da skušamo v semenu najti kompletno razvito drevo. V semenu je esenca in tako ima tudi ogenj svojo esenco, ki jo moramo spoznati, razumeti.

Vedno poudarjaš pomen zavesti .
S pomočjo ognja se zavest širi in dviguje v višje nivoje. Vsi vemo, da običajen človek funkcionira na maksimalno 10 odstotkih zavesti in 90 odstotkih podzavesti. Z bivanjem v ognju podzavest preide v zavest. Človek postane zavesten ogromno skrivnosti, ki so v njegovem umu, bolj natančno v njegovi podzavesti, ostale nerazčiščene skozi njegovo življenje. V bistvu je tam skrita ali zadržana nerazčiščena energija. Ko se ta nerazčiščena energija, ki je precej šibkejša od energije ognja, sreča z energijo ognja, se skuri in človek postane čist oziroma zdrav - naraven, kakršnega ga je univerzum naredil.
Skrivnost, ki jo znam podati, je v bistvu starodavni mit ali doumetje zgodbe o feniksu. Pri meni je lahko ta zgodba razkrita vsakemu posamezniku v direktnem odnosu z ognjem, skozi direktno izkustvo, kako se ponovno roditi iz pepela svojega trpljenja, iz pepela svojih občutkov, s katerimi nisi zadovoljen. Torej skrivnost, ki jo predajam, temelji na skrivnosti feniksa, ki ga današnji pripovedovalci razumejo recimo napol, ker ga niso nikoli spoznali v svoji resnični popolnosti, saj za to ne zadostuje priučeno znanje, znanje iz druge roke, temveč predvsem izkušnja in zavedanje. Temu so nekoč v primerjavi s priučenim znanjem dejali modrost.

So spremembe, ki jih človek doživi pri Bindu plesu po ognju trajne ali gre le za izkušnje?
Na začetnih nivojih gre predvsem za doživljanje in sprejemanje energije ter kreiranje. Pri večini ljudi ta energija traja do 20 dni, enega meseca, potem počasi izgine. Toda človek že po prvem plesu po ognju ni več isti. Obstaja pa možnost, da prideš samo enkrat na ogenj in imaš trajno spremembo. In ni več trebahoditi na ogenj. Vprašanje pa je, kdo je resnično pripravljen sprejeti darilo, ki se mu reče čudež. Vsi pa vemo, da obstajajo čudeži na tem planetu samo zato, da bi razkrili skrivnost ali našo prapozabo, kdo v resnici smo. Seveda, toda to je precej daljša, globlja tema. V enem dnevu tega praviloma ni mogoče doseči.Zato tudi obstajajo večdnevni seminarji bivanja z ognjem in v ognju. Skozi pogovor je to nemogoče razumeti; to se mora doumeti, poskusiti doživeti, zatem doživeti - in nato pride do direktnega spoznanja ali enosti tebe in ognja oziroma esence, to je univerzuma. Ogenj te torej vedno pelje v višine in zmeraj te pripelje do točke, ki je tvoje izhodišče, iz katere si prišel - univerzuma. Lahko te pripelje do enosti tebe in univerzuma.
Na začetnih stopnjah pa se mora človek pozdraviti, spoznati in zavedati se mora svojega telesa, čustev, uma in kako vse to deluje ter kdo je gospodar. V njem mora zgoreti ves nepotrebni balast, ki ga nosi v sebi in se ga večine sploh ne zaveda - od celične ravni oziroma celičnega zapisa, kjer je nakopičen energetski zapis, do zapisov v podzavestnem delu uma. In zmehčati se mora in odpreti mora srce. Že vse to si lahko do določene stopnje podari na prvih dveh nivojih Bindu plesa po ognju in si popolnoma spremeni življenje - da postane radost, da v njem ne samo tli, ampak da je goreče živ. Višje stopnje pa so namenjene resničnim iskalcem skrivnosti.

delavnice
ishmech
rebirthing
vrtenje
ples po ognju
dinamična meditacija
poletni kampi 2019
intenziv razsvetljenja
kundalini meditacija
odnosi
ženski krogi
izziv - riziko
šamanska savna

o društvu

slika

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec spletne strani društva Bindu. Naša spletna stran uporablja spletne piškotke, ki hranijo vaše prednostne izbire in druge informacije ter spremljajo obiskanost spletne strani, vse z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.

Več o piškotkih