bindu header image

Društvo za osebnostni razvoj in proučevanje starih tradicij, kultur in znanj

slika

INFO
facebook stran

Copyright Bindu

Ishmech [išmeč]

 

ISHMECH [išmeč] je edinstvena metoda aktivnih vodenih vaj, ustvarjenih za sodobnega človeka. Z vsako udeležbo na delavnici se v vas postopoma zmanjšujejo posledice stresa, utrujenosti, strahu ali šoka oziroma se odpravljajo različne fizične in psihične ovire, kar vas notranje razbremeni in lahko začnete polno živeti. Z Ishmechem si pod skrbnim profesionalnim vodstvom sprva mehčate telo in svoj odnos do sebe. Na vas deluje vsakič, in sicer glede na vašo dovzetnost, vztrajnost in namero, s katero pristopite k vodenemu izvajanju tehnike.

Pregled delavnic

Urnik za sezono 2018-19 v Ljubljani

Ishmech na Primorskem

Ishmech v Mariboru

Tematske 3-urne delavnice

Učinkov metode sami sprva skorajda ne zaznate, zato je za doseganje cilja metode zelo pomembno kontinuirano delo vsaj enkrat na teden. Najpozneje v nekaj mesecih pa boste zagotovo opazili, da se je v vaših odnosih z okolico nekaj spremenilo. Ljudem, ki vas poznajo, boste postali še prijetnejši, želeli vas bodo poslušati, se družiti z vami in zdeli se jim boste zanimivejši. Običajno si šele takrat udeleženci dovolijo priznati, da se počutijo drugače, do so bolj mirni, sproščeni, srečni, lahkotnejši in živahnejši, kar so prvi znaki učinkovanja metode Ishmech na večino ljudi.

Metoda Ishmech ima sedem nivojev. Prvi in osnovni cilj Ishmecha dosežete že na četrtem nivoju - stanje popolnega človeka. Popolnega telesno, čustveno in umsko, kakršen se človek že po naravi popoln in zdrav rodi.

Številni od naših prednikov so ne tako davno, še pred nekaj generacijami, na tem istem planetu živeli v takem stanju vse svoje življenje. In bolj ko gremo v času nazaj, vedno več jih je bilo, prvi ljudje pa so živeli povsem skladno z danimi naravnimi zakoni.

Različne ideologije tudi govorijo o tem, da je človeku ob rojstvu dano vse, kar potrebuje. Namen otroštva je, da otrok skozi svojo avtentičnost raziskuje in doživlja okolico, pridobiva izkušnje in doživetja, odraščanje pa je proces razumevanja teh izkušenj in življenja na sploh.

Današnji ljudje se od svojih starodavnih predhodnikov razlikujemo v večji umski obremenitvi in aktivnosti uma, veliko bolj prisotnem občutku strahu in odgovornosti, kar se posledično odraža v stanjih stresa, šoka in utrujenosti ter splošnem nezadovoljstvu. Vsi ti procesi pa se začnejo že našem v otroštvu, ko nas socialno okolje usmeri v učenje, pri katerem se informacije prenašajo besedno, brez doživetja, s čimer smo bili kot otroci prikrajšani za možnosti lastnega raziskovanja svoje avtentičnosti ter lastnih spoznanj in doživetij. Tako postopoma - nekateri bolj, drugi manj - pozabimo na pristen, naraven odnos z okolico in čustveno otopimo.

Telo, čustva, um

Fizično telo je tesno povezano s čustvi in razUMom, fizično nenehno reflektira tako čustveno kot umsko in obratno. Tej obremenitvi dodajamo še nezdravo hrano, telesno neaktivnost in nenaravne, statične položaje na delovnem mestu.

Vse to se najbolj očitno ('oprijemljivo') odraža na fizičnem telesu. Prav zato je Ishmech zasnovan kot aktivna gibalna metoda.

Vašo pozornost se najprej usmeri predvsem na opazovanje, razumevanje in spoznavanje vašega fizičnega telesa. Telo je prvi in osnovni nivo, to je vredno razumeti.

Drugi nivo je spoznavanje 'mehanizma' delovanja čustev in čustvovanja, tretji nivo je spoznavanje 'mehanizma' delovanja uma, misli in konceptov. Ker pa je danes vez med temi nivoji tako zelo tesna in neločljiva, je metoda zasnovana tako, da deluje na vseh treh nivojih hkrati, in sicer metodično deluje na vsak nivo posebej in direktno. Ishmech zato ustvarja priložnosti za razumevanje delovanja, razločevanja in spoznavanja vseh treh nivojev hkrati skozi delovanje vsakega nivoja posebej.

Četrti nivo je stabilizacija stanja, doseženega na predhodnih nivojih.

Višje stopnje Ishmecha - 5., 6., 7. - tiste posameznike, ki začutijo potrebo po duhovni rasti, peljejo direktno v stanje izvorne vibracije.

Gibanje

Gibanje je osnovna, izvorna lastnost celotnega vesolja in stvarstva. Gibanje je prva manifestacija volje ob nastanku materije, zato lahko rečemo, da gibanje stremi k popolnosti, iz katere je makrokozmos nastal. Zato le v gibanju lahko spoznamo prvobitni, izvorni potencial (voljo) odnosa subjekta z okolico, ki je vodilo življenja in izvor strasti do življenja.

Glasba

Pravilno izbrana raznovrstna glasba je osnova za izvajanje vaj po metodi Ishmech. Glasba, ki je produkt človeka, nastane iz 'navdiha' - specifičnega stanja avtorja glasbe, ki je za izražanje svojega avtentičnega doživetja izbral vibracijo - zvok, s čimer z okolico deli (komunicira) čustveno doživljanje. Pravilno izbrana glasba in usmerjanje trenerja lahko udeležencu med izvajanjem vaj omogoči dupliciranje stanja avtorja oz. stik z istim izvorom njegovega navdiha. Ob tem se v vas prebudijo in postopoma razplamtijo čustva in strast, ki lahko postopoma samodejno premikajo telo, tako da je gibanje popolnoma svobodno, naravno in nepogojeno, kar vam da občutek radosti in zanosnega lebdenja znotraj samega sebe. Porodijo se lahkotnost, lepota, nežnost, moč, neutrudljivost, strast, umirjenost, razsodnost, globoko razumevanje. Postanete stabilni in se ne izgubljate več v kaosu, ki nas obkroža.

Vse to so lastnosti, ki jih lahko pripišemo živahnemu otroku, pri Ismechu pa se združijo z vrednotami in spoznanji odraslega človeka. S temi lastnostmi tudi opisujemo popolnega človeka.


> Zgodba o glasbi: Preberi več

Nekoč, pred davnimi časi, je v daljnem kraljestvu živel godec, ki je tako lepo igral, da je vest o njem prišla do samega kralja. Pa je dal kralj nekega dne poklicati godca na dvor, da bi igral njegovim najimenitnejšim gostom iz vsega kraljestva. Godec je na to pristal, toda imel je eno zahtevo. Rekel je: "Igral bom le, če mi obljubite, da bodo vsi, medtem ko bom igral, lepo mirno sedeli in poslušali." Kralj mu je dal besedo in zagotovil, da bo dal tistemu, ki se bo le premaknil, odsekati glavo. Vsi zbrani so se s tem strinjali in so dali svojo besedo.

Godec je začel igrati. S svojo glasbo je na goste in kralja izlival milino, strast, igrivost, hrepenenje, ljubezen, energičnost, nežnost ... Igral in igral je in kmalu je eden od gostov pozabil na obljubo, njegova glava se je začela pozibavati v vibraciji glasbe. Kmalu se je to zgodilo drugemu, tretjemu ... Enemu so se začeli poigravati prsti na rokah, drugemu je poplesovala noga in tako so se drug za drugim predali vibraciji glasbe vsi razen kralja. Ko je godec nehal igrati, je bil kralj v zadregi, toda beseda je beseda. Ukazal je obglaviti vse goste. Godec ga je takoj ustavil in rekel: "Spoštovani kralj, ni ga večjega zadovoljstva za glasbenika kot to, da se poslušalec prepusti njegovi glasbi, četudi ve, da ga bo to stalo glave."

 

Tako Ishmech postane podoben plesu, ne tistemu iz naučene forme, temveč plesu iz glasbe, plesu brez forme. Ko vam uspe sprostiti telo in ga skupaj s čustvi popolnoma predate glasbi, se postopoma ustavi tudi vaš um in po mnogo, mnogo letih spet vidite, slišite in razumete. V vas se začnejo stekati lepota, radost in nežnost (milost) življenja, kar postopoma obnovi vaše čutne in zaznavne kanale. Sčasoma se to stanje miru in svobode stabilizira in spet kot popoln človek stopate po tem planetu, da lahko častite življenje.

Kako je metoda nastala

Ishmech je edinstvena metoda, v celoti zasnovana v tem času in na tem prostoru. Zasnovana je kot popolna sinteza razumevanja osnovnih potreb današnjega človeka, razumevanja, kaj metodo naredi učinkovito in kaj je resnično vredno spoznati, izkusiti in razumeti, da današnjemu človeku prinese sproščenost, čustveno stabilnost, razsodnost, strast, energijo, razumevanje in užitek življenja. In vse to je šele izhodiščna točka za tiste posameznike, ki želijo z metodo Ishmech raziskovati globlja stanja zavesti in duhovnost.

Ishmech je ustvarjen prav za današnjega človeka. Kajti dobre stare tehnike v današnjem času tehnologije, hitenja in velikega stresa na sodobnega človeka preprosto ne morejo delovati enako, kot so delovale takrat, ko so bile davno tega ustvarjene. Ne samo zato, ker so prevzete, naučene in v izvajanju le nekoliko spremenjene, temveč tudi zato, ker so ljudje takrat davno živeli drugače - niso se bali smrti, niso poznali stresa, strahu, časovne stiske, častili so življenje kot tako in gojili vrednote, kot so spoštovanje, hvaležnost in čast. Takratni ljudje so bili v svoji esenci sicer enaki sodobnemu človeku, ker je tako od vedno, so pa bili v drugačnem fizičnem stanju (bili so sproščeni, njihovo telo je bilo pretočno), saj so živeli drugače, pešačili so, jezdili, delali na polju, razvijali mojstrstva in ročne spretnosti ... Bili so stabilnejši, manj pod vplivom medijev, vodenja in manipulacije.

Bodin, snovalec metode Ishmech in drugih tehnik osebnostnega razvoja, diplomiranec ameriškega inštituta za kvantno psihologijo, diplomiranec londonske šole holističnega rebirthinga, diplomiranec intenziva razsvetljenja ter udeleženec številnih izobraževanj za psihodramo in francoske šole clearinga, je svoje življenje posvetil osebnemu razvoju in preučevanju starih tradicij, kultur in znanj. Z izvajanjem različnih, tako starodavnih kot modernejših tehnik je spoznal bistvo in 'tisto, kar deluje' - esenco v vsaki od njih.

To, da je dosegel globoko stanje in razumevanje esence, dokazuje učinkovitost njegovih metod in tehnik dela, ki v izredno kratkem času posamezniku omogočijo doživetje in postopno razumevanje bistva.

Bodin je metodo Ishmech zasnoval direktno iz bistva, esence - integralne izvorne vibracije, ki jo sam izraz Ishmech tudi poimenuje. Na osnovi razumevanja in izkušenj je aktivnosti metode po nivojih prilagodil na točno znano stanje in realnost današnjega sodobnega človeka. Metoda torej ni skupek različnih tehnik, je popolnoma nova metoda, ki je nastala iz istega vira, iz katerega so v preteklosti nastajale primerne poti za takratni čas.

Današnji sodobni človek večinoma ni pripravljen na odkrivanje smisla življenja, duhovnosti in globokih stanj zavesti, razen zelo redkih posameznikov. Še nikoli v zgodovini človeštva človek ni bil bolj oddaljen od omenjenega bistva, kot je danes. Zato je Bodin zasnoval metodo Ishmech, ki lahko posameznika iz stanja, v katerem je, najprej popelje do nivoja bivanja, ki mu je naravno dano ob rojstvu.

Njegovo vodilo je: "Ne verjemi nič*, preveri** vse."

*Ne verjemi nič pomeni, da ne sprejmi kot resnico ničesar, kar si kadarkoli slišal, prebral, videl o tem ali ti je kdorkoli povedal. Tudi tega, kar je povedal Bodin sam, ne sprejmi kot resnico. Ne verjemi nič.

**Preveri vse pomeni, da spoznaj sam, preizkusi in točno sledi danim navodilom. Tako boš sam vedel, kaj je res.

Učinki

Pri udeležencih, ki Ishmech obiskujejo, ljudje opazijo razliko v tem, da so zaradi porajajoče se živosti bolj nasmejani, manj utrujeni, polni energije, zanimivi in prijetni. Z Ishmechem se normalizirata čutenje in fizično počutje mišic, kosti, živcev, organov, torej celotnega telesa, v popolno normalo tega, kar smo. Telo se samodejno začne pravilno pozicionirati. Lahko se odpre energetski vir, ki mu Japonci rečejo hara, in energetski vir, ki se najpogosteje imenuje kundalini. V hari je neomejen vir naše moči, v kundaliniju pa sta subtilnost in čutenje.

Nismo več utrujeni, občutimo srečo, veselje, radost, igrivost, brezmejno svobodo, zaznamo mir, tišino, milost, spoznamo razumevanje. To, kar direktno občutimo, je toliko močnejše in toliko bolj realno ter pristno od tistega, kar smo do tedaj verjeli ali mislili, da lahko direktno razumemo, da nismo sami, da nismo ločeni in da ima naše bivanje predvsem - če ne izključno - namen raziskovanja, direktnega čutenja, doživljanja in okušanja popolnosti trenutka v miru, tišini in ekstazi kaosa življenja.

Izjave udeležencev.

Je Ishmech tudi zame?

Za udeležbo ne potrebujete nikakršnega predznanja. Vseeno je, koliko ste stari, kakšna je vaša telesna pripravljenost in ali ste moški ali ženska. Potrebujete le nekaj radovednosti, da si daste priložnost in ugotovite, kakšno je vaše naravno gibanje telesa.

Vodja

Vodja izvajanja tehnike je le tisti, ki popolnoma razume in ima popolno, najgloblje možno doživetje cilja tehnike, saj le takšen vodja lahko v procesu pravilno posreduje, ga spodbudi, usmeri ali v izrednih primerih ustavi - točno v pravem trenutku in na edini pravilen način. Trenutno edina trenerka Ishmecha je Kristina De Ventus, plesalka in plesna pedagoginja s statusom Ministrstva za kulturo RS.

Epilog

Ljudje plešemo že od nekdaj. Plešemo ob vseh pomembnih trenutkih življenja, ceremonijah, slavjih, plešemo za zdravje, ljubezen, moč, razumevanje, radost, ekstazo ... ISHMECH nas skozi gibanje pripelje do občutka ekstaze, ko se v nas porodi čista radost brez kakršnegakoli namena.

Metodo Ishmech je s skupino plesalcev razvil Bodin, diplomiranec ameriškega inštituta za kvantno psihologijo, diplomiranec londonske šole holističnega rebirthinga in diplomiranec intenziva razsvetljenja. Bodin pri svojem delu uporablja tehnike za čiščenje uma in odpiranja notranjega bitja.

Zakaj na Ishmech?

  • za pravilno in sproščeno uporabo telesa kot instrumenta za samostojno izražanje
  • za povrnitev telesne samozavesti, ki smo jo imeli kot otroci
  • za izboljšanje ravnotežja
  • za radost, ekstazo in užitek
  • za umsko in psihično nenavezanost
  • za odpravo zavor na telesni, umski in čustveni ravni
  • za usmerjeno komuniciranje
  • za odpravo telesnih nepravilnosti

Video

 

 

Video

 

 

 

Urnik za sezono 2018/19 v Ljubljani

Ishmech na Primorskem

Ishmech v Mariboru 

Pregled delavnic

Tematske 3-urne delavnice

Medijske objave

Izjave udeležencev

 
delavnice

o društvu

slika

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec spletne strani društva Bindu. Naša spletna stran uporablja spletne piškotke, ki hranijo vaše prednostne izbire in druge informacije ter spremljajo obiskanost spletne strani, vse z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.

Več o piškotkih